loader image

Kompetencje dla Doradców

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

 – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)

okres realizacji projektu:

1 marzec 2022 r. – 31 sierpień 2023 r.

Informacje podstawowe

 • Szkolenia prowadzone będą w oparciu o materiały dydaktyczne udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kompleksową metodykę opracowaną w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.
 • Na zajęciach zostaną zorganizowane aktywne formy przekazywania wiedzy, takie jak: warsztaty, prelekcja połączona z dyskusją, mapa myśli, gra szkoleniowa itd.
 • Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego trwać będą 20 godzin zegarowych.
 • Grupy liczące średnio między 13 a 18 Uczestnikami projektu.
 • Realizowane będą w formie zjazdów, w przeciągu 3 dni*, tj.:

I wariant:

 • dzień pierwszy – piątek 6 godz.,
 • dzień drugi – sobota 8 godz.,
 • dzień trzeci – niedziela 6 godz.

II wariant:

 • dzień pierwszy – czwartek 6 godz.,
 • dzień drugi – piątek 6 godz.,
 • dzień trzeci – sobota 8 godz.

*podział liczby godzin pomiędzy poszczególnymi dniami w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie.

 • Szkolenia organizowane będą jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestnika projektu (danej grupy).
 • Części uczestnikom zostanie zapewniony nocleg* i/lub zrefundowane zostaną koszty dojazdu na miejsce szkolenia.
 • Wszystkim uczestnikom w każdym dniu szkoleniowym zostaną zapewnione przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.
 • Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, pendrive).

* 2 noclegi oraz 2 kolacje. Możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy Uczestników, których miejsce zamieszkania jest w miejscowości innej niż ta, w której odbywa się szkolenie, o ile wsparcie trwa co najmniej dwa dni pod rząd. W przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień nocleg przysługuje w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km, a jednocześnie wsparcie rozpoczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba, że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu. Nocleg w miejscu noclegowym o standardzie maksymalnie 3* wraz ze śniadaniem (w pokoju jedno lub dwuosobowym).

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

Uczestnicząc w szkoleniu:

Co zyska szkoła/placówka edukacyjna?

Jak przystąpić do projektu?

1

Zgłoszenie – rejestracja na szkolenie poprzez udostępnienie podstawowych informacji za pomocą Formularza zgłoszeniowego (kliknij).

2

Weryfikacja zgłoszenia – zgłoszenie zostanie potwierdzone (telefonicznie bądź e-mailowo) po dokonaniu wstępnej weryfikacji.

3

Potwierdzenie przyjęcia – oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w projekcie.

4

Potwierdzenie / ustalenie terminów działań w projekcie

UWAGA!

Do formularza zgłoszeniowego online należy dołączyć skan oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora/osobę upoważnioną w placówce edukacyjnej gdzie swoje obowiązki wykonuje osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu potwierdzenia wykonywania ww. obowiązków.

Skip to content