loader image

Kompetencje dla Doradców

Renata Dankowska

Trener, coach, doradca zawodowy, informatyk

Ponad 25 letnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa zawodowego. Tworzy pomoce do doradztwa. Prowadzi szkolenia dla doradców zawodowych, nauczycieli i dyrektorów, indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe dla młodzieży i osób dorosłych, a także warsztaty z przedsiębiorczości. Współpracuje ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami OHP oraz urzędami pracy. Brała udział w tworzeniu wielu systemów komputerowych dla doradców zawodowych, m.in. Indywidualny Planer Kariery, eSzOK, Wyszukiwarka zawodów KOWEZiU. Pomaga szkołom w zorganizowaniu dobrze funkcjonującego doradztwa zawodowego. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, WSB oraz Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania”. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Alicja Adamczyk - Galińska

Trener, doradca zawodowy, psycholog

20 letni staż zawodowy jako doradca zawodowy. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Współautorka m.in. publikacji „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół” w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” oraz „Program szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego’’. Zajmowała się prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach oraz seminaria dla przedstawicieli JST. Prowadzi indywidualne jak i grupowe doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Od 30 lat zajmuje się prowadzeniem zajęć z uczniami na temat czynników wyboru zawodu, dla rodziców na temat ich roli w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych przez dzieci. Współpracuje z OHP oraz z liczną grupą placówek oświatowych. Absolwentka UMCS oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.

Marta Koch - Kozioł

Trener, doradca zawodowy, psycholog, politolog o specjalności polityka społeczna i praca socjalna, pedagog

Ponad 8 letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym. Kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE. Od trzech lat jest przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego (IAEVG) oraz przedstawicielem Polski w Krajowym Punkcie Referencyjnym. Od lat związana z pracą w placówkach oświatowych. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Realizuje plany pracy z obszaru doradztwa zawodowego oraz redaguje merytorycznie publikacje. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Pełni funkcje kierownika WDEZ ORE, występuje z wykładami i warsztatami na temat doradztwa zawodowego. Była ekspertem wiodącym w projekcie Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, koncepcji uczenia się, metod aktywizujących. Absolwentka Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.
[trenerzy] warmińsko-mazurskie
Skip to content