loader image

Kompetencje dla Doradców

Małgorzata Czarny

Trener, coach, doradca zawodowy, pedagog

Doradca zawodowy od ponad 18 lat. Współpracuje ze szkołami w zakresie doradztwa zawodowego. Jest autorem programu dla liceum i trenerów z zakresu doradztwa zawodowego (ORE). Zajmowała się tworzeniem formularzy dla nauczycieli oraz koordynatorów doradztwa, co przyczyniało się do ewaluacji doradztwa zawodowego w szkole. Prowadzi szkolenia z nowoczesnych metod dydaktycznych. Jest coachem w nowoczesnych taktykach dydaktycznych. Zajmuję się neurodydatyką – jako punktem wyjścia motywowania w uczenia się. Obejmuje swoim wsparciem twórcze postawy uczniów, aby działali kreatywnie na lekcji. Wspiera tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych (trener Lekcji Enter). Absolwentka AR, PK, AGH, AE w Krakowie.

Joanna Jednoralska

Trener, doradca zawodowy, pedagog

Trener, doradca zawodowy i pedagog z ogromnym doświadczeniem. Ponad 700 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego. Współautorka rekomendacji do rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego oraz podstawy programowej w tym samym zakresie. Zajmowała się opracowywaniem programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla liceów oraz scenariuszy realizacji działań doradczych. Jest ekspertem ORE w przygotowywaniu rekomendacji kierunków zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty wraz z celami ogólnymi doradztwa na poszczególnych poziomach kształcenia. Wieloletnia współpraca jako doradca zawodowy z placówkami szkolnymi. Zajmowała się prowadzeniem kursów na temat kształcenia oraz o rynku pracy. Prowadziła szkolenia na temat potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udzielała wsparcia z tego zakresu nauczycielom jak i uczniom. Absolwentka Instytutu Badań Edukacyjnych, Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tomasz Magnowski

Trener, doradca zawodowy, pedagog

Ponad 20 letnie doświadczenie z zakresu doradztwa zawodowego. Od 4 lat przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Współpracuje ze szkołami, instytucjami rynku pracy i kuratoriami w zakresie realizacji zadań doradcy zawodowego w szkole. Prowadzi szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące analizę kompetencji przy projektowaniu kariery w ujęciu VUCA, prognozy i foresight oraz tworzy metody scenariuszowe planowania kariery. Zajmuje się budowaniem sieci doradców zawodowych w różnych regionach Polski. Współautor materiałów opracowywanych dla ORE z zakresu doradztwa zawodowego. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.

Anna Falkowska

Trener, doradca zawodowy, wykładowca, coach

Ogromne doświadczenie trenerskie, ponad 2000 godzin dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń. Trener lokalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8, trener regionalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8, ekspert edukacji ekologicznej – współprowadzenie audycji radiowych w Radio7 w ramach cyklu edukacji ekologicznej w programie „Żyj ekologicznie”. Od kilku lat zajmuję się również szeroko pojętą edukacją ekologiczną: w przedsiębiorstwach, w instytucjach państwowych, w organizacjach pozarządowych, w placówkach oświatowych (w przedszkolach i szkołach podstawowych). Dyplomowany socjolog (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi). Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Pedagogiki Socjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Mirosław Żurek

Trener, doradca zawodowy, pedagog

Z doradztwem zawodowym związany od ponad 20 lat. Specjalizuje się w metodyce pracy doradcy zawodowego, opracowywaniu materiałów zawodoznawczych i badaniu potrzeb rynku pracy. Badacz zmian zachodzących w polskim systemie poradnictwa i doradztwa zawodowego. Autor i współautor pod 120 publikacji zwartych i artykułów naukowych, w tym m.in. „Opisu informacji o zawodzie doradca zawodowy” (MRiPS). Od ponad 15 lat współpracujący z ORE (KOWEZiU) w Warszawie, m.in. jako przewodniczący zespołu ekspertów ds. rekomendacji nt. kierunków zmian w systemie doradztwa, ekspert – konsultant programów doradztwa zawodowego i scenariuszy zajęć, ekspert ds. rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa zawodowego. Od 2021 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Od 2014 roku doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).
[trenerzy] mazowieckie
Skip to content