loader image

Kompetencje dla Doradców

Agata Korn

Trener, doradca zawodowy, pedagog

Od ponad 7 lat doradca zawodowy współpracujący z placówkami oświatowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (ponad 440 godzin dydaktycznych), m.in. prowadziła szkolenia uwzględniające zasady UDL (Universal Design for Learning). Jest trenerem wiodącym w szkoleniach dla nauczycieli i dyrektorów realizujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajmuje się identyfikacją zasobów do procesu wsparcia. Pracuje ze zróżnicowaną młodzieżą pod względem ich potrzeb. Udziela dużego wsparcia nauczycielom oraz specjalistom z otoczenia zewnętrznego, nie tylko pod względem doradczym, ale również organizacyjnym czy z aspektów prawnych. Obecnie pracuje również w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Adrian Miniszewski

Trener, doradca zawodowy, psycholog, pedagog

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się we wspieraniu młodych osób w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych oraz w rozpoznawaniu ich potrzeb i rozwijaniu umiejętności. Przekazuje wiedzę jak neutralizować skutki nadmiernego stresu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego oraz zajęć grupowych z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego, tworzeniu materiałów szkoleniowych oraz realizacji procesów rekrutacyjnych. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, form prawnych jak i marketingu. Aktualnie jest nauczycielem w szkole podstawowej i średniej w charakterze psychologa szkolnego oraz prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu.

Małgorzata Strzegowska

Trener, pedagog, doradca zawodowy

Pedagog z pasją. Lubi dzielić się swoją wiedzą, popartą wieloletnią praktyką, i inspirować innych. Doradca zawodowy z 10 letnim stażem, z doświadczeniem pracy akademickiej, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Współautor Przykładowego programu doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami oraz Wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) (wydane przez ORE), zajmuje się konsultingiem doradców zawodowych w tym zakresie. Ponad 200 godzin przeprowadzonych szkoleń, zarówno grupowych jak i indywidualnych. Organizuje, we współpracy z MSCDN, spotkania i wizyty studyjne dla doradców zawodowych szkół ponadpodstawowych, dotyczące m.in. specyfiki kształcenia w szkołach kształcących w zawodach, przekazania informacji o potrzebach pracodawców na lokalnym rynku pracy, prezentacji nowych zawodów. Realizuje szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych, efektywnej komunikacji interpersonalnej, umiejętnej współpracy. Posiada doświadczenie doradcze w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, na co dzień pracuje z uczniami ze SPE. Aktualnie doradca zawodowy i nauczyciel współorganizujący kształcenie w Zespole Szkół Budowlanych w Płocku.

[trenerzy] łódzkie – kutnowski, łowicki…
Skip to content