loader image

Kompetencje dla Doradców

UWAGA!

Możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy Uczestników, których miejsce zamieszkania jest w miejscowości innej niż ta, w której odbywa się szkolenie, o ile wsparcie trwa co najmniej dwa dni pod rząd. W przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień nocleg przysługuje w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km, a jednocześnie wsparcie rozpoczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba, że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu. Nocleg w miejscu noclegowym o standardzie maksymalnie 3* wraz ze śniadaniem (w pokoju jedno lub dwuosobowym).

Noclegi
Skip to content