loader image

Kompetencje dla Doradców

UWAGA!

Do formularza zgłoszeniowego online należy dołączyć skan oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora/osobę upoważnioną w placówce edukacyjnej gdzie swoje obowiązki wykonuje osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu potwierdzenia wykonywania ww. obowiązków.

UWAGA! W przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie przez dyrektora ww. oświadczenie podpisuje organ prowadzący.

Oświadczenie
Skip to content