loader image

Kompetencje dla Doradców

Bezpłatne szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego
– makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, stacjonarnym szkoleniu wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu II tj. z województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.

Na nasze szkolenie zapraszamy wychowawców (godziny wychowawcze), pedagogów, nauczycieli oraz doradców zawodowych.

Cele projektu

Przygotowanie kadry 3795 osób (3170K, 625M) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do 15 XII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Osiągnięcie min. 50% odsetka szkół z terenu makroregionu nr 2 – realizujących doradztwo zawodowe, w których podniesiono jakość świadczonych usług w tym zakresie w okresie do 15 XII 2023 r.

 

Kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu II, tj. z obszaru województwa:

warmińsko-mazurskiego

0

osoby

mazowieckiego

0

osoby

łódzkiego

0

osób

podlaskiego

0

osób

Łącznie przeszkolonych zostanie 3795 osób.  

Grupa docelowa

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

w celu
zgłoszenia się
wypełnij formularz!

Skip to content